Tid for fjøs!

oktober 2022

Fjøsåpninger på Voss! Vi har i samarbeid med Felleskjøpet bygget to nye løsdriftsfjøs med robot. Disse hadde nylig åpning!

Vi var nylig ferdig med to fjøsprosjekter på Voss. Hos både Gilbakken gård og Familien Møn/Mjelde har det blitt bygget på eksisterende fjøs. Den nye delen huser melkekuene og melkerobot. Gammel del er bygd om til ungdyr og kalv. Prosjektet er i samarbeid med Felleskjøpet, som har stått for plan og imek. Fjøsene hadde nylig åpningsdag hvor publikum kunne komme å se. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med nytt fjøs!

Hos Gilbakken har de valgt stål lakkert i Delaval sin klassiske blåfarge.

Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no