1.

Det starter med
løse tanker...

Går du med tanker eller en en idè om et nytt bygg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å gjøre tankene om til konkrete planer. I en uforpliktende dialog med oss kan vi bruke vår erfaring for å hjelpe deg videre i prosessen. Vi har løsninger og kan se muligheter du kanskje ikke trodde var mulig!

2.

Forespørsel
om tilbud

Når de løse tankene har blitt til reelle planer, ønsker du kanskje å motta et konkret tilbud. Tilbudet er oversiktlig og de ulike bygningsdelene er priset hver for seg. For å få et visuelt inntrykk av bygget vi kan levere, tegnes det ofte en 3-D tegning i tilbudsprosessen. Er det ønskelig, kommer vi gjerne en tur ut på besøk for å få en bedre oversikt over byggeplanene og tomta. Dette kan også være er en god arena for å se på små detaljer.

3.

Inngåelse
av avtale

Neste steg er avtaleinngåelse. Konstruksjonens utforming og dimensjonering, materialvalg og antall porter, vinduer og dører er eksempler på detaljer som nedfelles i avtalen. En god skriftlig og detaljert avtale er en trygghet for deg som byggherre. Med få unntak er alle våre leveranser på fast pris, og det påløper ingen tillegg uten at dette er skriftlig avtalt.

4.

Prosjektering
/ produksjon

Etter avtaleinngåelse starter detaljprosjekteringen hos vår ingeniøravdeling. Varer blir produsert og bestilt inn i god tid, såfremt godkjent byggesøknad foreligger. I mellomtiden har du som byggherre mottatt tegninger på plassering av ankerjern, slik at grunnarbeider og støpning kan gå parallelt.

5.

Oppføring
av bygg

Når byggeplassen er klar og oppstartsdato nærmer seg, kjøres byggevarene inn. Til avtalt tid og i samråd med deg som byggherre starter vi opp monteringsarbeidet. Stål- og Landbruksbygg AS har egne ansatte montører med lang erfaring.

6.

Overlevering

Når bygget er ferdig montert utarbeides det FVD dokumentasjon over leveransen. Denne danner grunnlag for ferdigattest og bygget kan deretter tas i bruk.

Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no