Isolert kjølelager

Tilbygg til eksisterende driftsbygning. Selvbærende konstruksjon med full utnyttelse av takhøyden.

Tilbygget er planlagt og prosjektert slik at det skal forlenge et allerede eksisterende tilbygg
Det ble samtidig bygd et enkelt tak til å sette ting tørt under
Grunnen var gammel luftegård for storfe og senere hest, samt en møkk kjeller som ble revet
Det isolerte sandwichtaket med foret opp og kledd med takplater for å bli utseendemessig lik det gamle tilbygget
Bærende konstruksjon som følger taket gav stor utnyttelse av takhøyden sammenlignet med det eksisterende tilbygget med takstoler i treverk.
Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no