Plantørke til tørking og lagring av blant annet korn, frø, flis og høy er et svært fleksibelt og kostnadseffektiv valg. Plantørker er enkle og har stor mottakskapasitet uten avansert styring og kontroll. Utover selve tørke- og lagringssesongen har du et bygg med utallige bruksområder som øker verdien på investeringen. Stål- og Landbruksbygg har levert bygg til plantørker i mange år, og har med tiden opparbeidet erfaring på hvordan et bygg til en god plantørke bør bygges

Utenfor tørke og lagringssesong utgjør plantørka et rasjonelt areal som kan utnyttes godt

Relaterte prosjekter

Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no