Kornbondens drømmebygg!

august 2023

Hos korn- og grisebonde Karl Einar Løverød har vi levert et meget fleksibelt flerbruksbygg på hele 570kvm med plantørke til korn. Bygget har et isolert fag, ekstra undertak, redskapslager og kjørbar plantørke.

Tørke

Plantørka rommer om lag 300 kubikk korn i hver celle, 600 til sammen. Kanal i senter som forsyner begge cellene med luft og muliggjør lukking av alle kanaler som ikke til enhver tid er i bruk. For å få god bredde er cc avstand på fagene i tørkedelen hele 6,8m. IMEK er levert av Felleskjøpet. Legg merke til undertaket. Fra taket vil det bli montert kanaler ned til viftene slik at kornet kan tørkes med tørr og soloppvarmet luft fra dette sjiktet.

Komfort i hverdagen

I den ene enden av bygget er det isolert opp et fag. Her er det en ypperlig plass, året rundt, til varmt og tørt vedlikehold av maskiner og utstyr. Faget er kledd innvendig med sandwich for å slippe kuldebroer fra stålkonstruksjonen. Byggets dybde på hele 18 meter gir et romslig og fleksibelt arbeidsrom. Godt med vinduer gir lys og trivsel til arbeidet.

Byggherren

Bonden sjøl, Karl Einar Løverød, ser fram til å ta i bruk tørka under årets innhøsting. Enkelhet ved innkjøring og bruk har vært to av flere kriterier ved valg av plantørke. Ved siden av kornproduksjonen har han fullkonsesjon med gris. Sønnen driver nabogården med korn og melk. Selv om det ligger i planene at sønnen skal ta over begge brukene på sikt, er han ikke helt klar til å gi seg enda! Så inntil videre vil begge dra nytte av denne moderne og fleksible driftsbygningen. I årenes løp har de to kjøpt og lagt til flere naboeiendommer og driver i dag et betydelig areal med korn og grasproduksjon. Løverød er en kar med stort pågangsmot og med et øye for gode og rasjonelle løsninger.

Lager

I de to fagene mellom plantørka og det isolerte faget er det god plass til lagring. Redskap, gjødsel og såvarer kan enkelt kjøres inn via den 5 meter brede porten. Med en vegghøyde på hele 6 meter og en takvinkel på 24 grader så gir det også uante muligheter i høyden. Porthøyden er på 5 meter. Det gir få begrensninger for hva som kan kjøre uhindret inn. Portene er også montert med graderte løft, som følger takvinkelen oppover. Dette gir fordeler ved at portopphenget ikke stjeler unødvendig plass inne og det er enklere ved tipping i tørka.

Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no