Ny tørkemetode for korn!

mars 2022

Stål- og Landbruksbygg As og Smarttekenergi AS har i samarbeid med Felleskjøpet utviklet en ny måte å tørke korn på. Tørrluftstørke! Denne tørkemetoden gir en kraftig reduksjon i energiforbruket sammenlignet med tørking av korn i tradisjonelle tørker

Metoden er testet ut i et fullskala pilotprosjekt i Larvik. Det tar utgangspunkt i en plantørke, slik at andre varer som flis, høy og ved også kan tørkes i tørka.

Hei! Spør oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

På 33 12 72 66

eller salg@sl-bygg.no